Traži
Filters
Dräger X-plore® Bayonet-A1B1E1K1 filter za plinove pozicioniran je bočno te nositelj ima neometano vidno polje. Zbog jednostavnog rukovanja i visoke kvalitete filtera isti postaju idealan izbor. A1B1E1K1 plinaki filter pruža zaštitu od organskih para, anorganskih para, pare ugljičnog-dioksida, pare klorovodične kiseline i pare amonijaka.
€21,46
€18,24
MPC
Podaci o proizvodu
Standard - zaštita dišnih puteva EN 14387
Podaci o proizvodu
Standard - zaštita dišnih puteva EN 14387